Logo - Školka VŠTE

Projekty

Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

Technické školky (důraz na polytechnickou výchovu)

SocialErasmus (mezinárodní studenti se zapojují do aktivit a spolupráce s MŠ) )